Vedsted Sogns Lystfiskerforening

tlf. 21962052

​​​​                                        Årskort 2024

Årskortet er først gyldigt, når det er betalt. Du er velkommen til at betale via netbank, printe en kvittering
du kan betale mobilepay 580427 så har du en kvittering på telefonenForeningen afholder generalforsamling jf. vedtægterne
Generalforsamlingen afholdes
Vedsted Landbohjem den 26 februar 2024 kl. 19,00
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden kan ses på hjemmesiden
Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen.
Foreningen afholder åben lystfiskerkonkurrence ved Vedbøl Sø lørdag d. ?. maj 2024 kl. 5.00.
Der vil være flotte præmier 
Førstepræmien for gedder er kr.+1000,00 hvis gedden vejer over 8 kg.

Kan sende e-mailadresser via vores hjemmeside: www.vslvedsted.dk
Husk at aflevere fangstrapporten for 2023
Brug vores hjemmeside www.vslvedsted.dk  eller formanden løbet af januar måned.
De største fisk indenfor hver fiskeart vil modtage et diplom for årets største fisk.
Diplomet uddeles på generalforsamlingen i februar


Fredningstider og Minstermål

Mindstemål og fredningstider

Ørred: 40 cm. 01/11 – 15/01

Gedde: 60 cm. 15/3 – 30/04
 (under 60 cm. Og over 75 cm. Sættes ud igen NB der må kun medtages 1 gedde pr. dag

Aborre: 20 cm. (Over 38 cm. Sættes ud igen)

Ål: 50 cm.Er Totalfredet